LO og Virke er enige om lønnsforhandlingene – her er resultatet

Publisert: 04.04.19

– innholdet kan være utdatert

Torsdag 4. april ble LO og Virke enige om lønns- og arbeidsvilkårene for LO-organiserte i handels- og servicenæringen.

Forhandlingsresultatet angår EL og IT Forbundets medlemmer på Overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk.

Det gis et generelt tillegg på 2,5 kroner til alle, pluss et lavlønnstillegg på 2 kroner til medlemmer som går på overenskomster med snittlønn under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Oppgjøret har en ramme på 3,2 prosent, og er i tråd med resultatet fra NHO-oppgjøret.

EL og ITs representant stemte nei

Torbjørn Sundal, forbundssekretær, representerte EL og IT Forbundet i LOs forhandlingsutvalg. Sundal stemte mot forhandlingsløsningen. Hovedbegrunnelsen er at ingen av EL og IT Forbundets medlemmer tar del i lavlønnstillegget.

Det totale snitt på Overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk ligger over 90 prosent-grensen. EL og ITs medlemmer på avtalen ligger imidlertid i snitt under grensen. EL og IT Forbundet reiste derfor et krav om at også denne overenskomsten måtte omfattes av lavlønnstillegget, eventuelt at de ansatte på overenskomsten som har lavere lønn enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn skulle få lavlønnstillegget som et individuelt tillegg. Kravet ble avvist.

Pressemelding fra LO: LO-Virke-forhandlingene: Økt kjøpekraft og lavlønnsløft

– Vi er godt fornøyd med at våre medlemmer i Virke-området er sikret økt kjøpekraft, og særlig at vi har fått til et løft for de lavlønte, sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik etter at det i dag ble oppnådd enighet i LO-Virke-forhandlingene.

Det er de sju LO-forbundene Handel og Kontor i Norge, Norsk Transportarbeiderforbund, El- og IT-forbundet, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Tjenestemannslag som har forhandlet med Hovedorganisasjonen Virke til tarifforhandlinger.  Forhandlingene har omfattet 19 avtaler og nær 20.000 LO-medlemmer.

Rammene for årets oppgjør ble i forhandlingene satt til 3,2 prosent, tilsvarende rammene for frontfaget.

Protokollen

Her er protokollen 

Hva dette betyr i kroner og øre framkommer av protokollen og den enkelte avtale. Se forbundenes hjemmeside for mer informasjon om dette.

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse

Lurer du på hva ord og utrykk om tariff betyr? Vi forklarer her! 

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.