LO og Virke enige om ny hovedavtale

Publisert: 12.01.18

– innholdet kan være utdatert

Forhandlingene på ny hovedavtale mellom LO og Virke ble ferdig i dag.

Hovedavtalen inngår som del 1 av alle overenskomster mellom LO og Virke. Avtalen er i hovedtrekk videreført, men med mindre justeringer, blant annet i tråd med endringene i Hovedavtalen med NHO.

For førte gang er også bærekraftig utvikling vektlagt i Hovedavtalen som ett av samarbeidsområdene lokalt på den enkelte bedrift.

Protokoll fra forhandlingene.

Protokollen skal godkjennes av LO-sekretariatet, med forbehold om representantskapets godkjenn av revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO.

Forbundets representant i forhandlingene var forbundssekretær Reidunn Wahl.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.