LO og NHO er enige om bedre AFP og lønnsøkning

Publisert: 10.04.18

– innholdet kan være utdatert

LO og NHO kom søndag til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for LO-medlemmer i NHO-området. Avtalen tetter hull i AFP-ordningen og sikrer økt kjøpekraft.

Nærmere om resultatet:

Dagens AFP-ordning er forbedret

Dagens AFP-ordning har flere hull. Nå har vi fått tettet noen av disse hullene i dagens ordning: Mange av de som i dag faller ut av ordningen fordi de blir syke eller rammes av nedbemanning på slutten av yrkeslivet, vil nå få AFP. 

25 000 kroner til «sliterne»

Levealdersjusteringen i Folketrygden virker sterkere enn antatt. LO har sikret en ekstra ytelse til de som ikke har mulighet eller helse til å stå lenge i arbeid. Ytelsen går til de som går av ved 62, 63 eller 64 år, uten å ha arbeidsinntekt ved siden av. Ordningen innføres fra 1. januar 2019, og når den er fullt innfaset vil den gi om lag 25 000 kroner (1/4 G) ekstra i året fram til fylte 80 år for de som går av ved 62.

Enighet om målene for en framtidig AFP

Dagens AFP videreføres i en lang overgangsperiode. En ny ordning, som tetter enda flere hull, fases inn. Mer enn dobbelt så mange vil få rett til AFP med ny ordning. Særlig yngre arbeidstakere vil nyte godt av den nye ordningen. AFP vil bli mer forutsigbar, og vil gi større trygghet for framtidig pensjon. Med den nye ordningen vil du med full opptjening få om lag samme nivå på AFP som i dag.

Nærmere detaljer rundt den nye AFP-ordningen skal utredes, sammen med myndighetene og tas eventuelt inn i mellomoppgjøret i 2019. LO-medlemmene skal ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemning.

Lønnstilleggene

Oppgjøret har en ramme på 2,8 prosent, noe som er over forventet prisvekst (2,0). Det gis et generelt tillegg til alle på kr 1,00 per time, pluss 30 øre eller resultatet fra de forbundsvise tilpasningene.

I tillegg gis det et særskilt lavlønnstillegg på kr 2,50 per time til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, dvs kr 417 725 i året. Kvinner utgjør 23 prosent av arbeidstakerne som omfattes av oppgjøret, mens de utgjør halvparten av arbeidstakerne på overenskomster som får lavlønnstillegget. EL og IT Forbundets medlemmer går på overenskomster som ligger over gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, men det var likevel viktig for oss å løfte de som har lavest lønn.

Lønnstilleggene gis med virking fra 1. april 2018.

De sentrale tilleggene ligger godt under rammen på 2,8 prosent. Det anslås at 1,2 prosent skal tas ut i lokale tillegg. 

Sosial dumping

LO og Fellesforbundet har også vunnet en viktig kamp mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.

EL og ITs forbundsstyre anbefaler ja

EL og IT-medlemmene på disse overenskomstene er omfattet av oppgjøret og kan delta i uravstemningen:

  • Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) med Nelfo
  • Energioverenskomsten med Energi Norge
  • IKT-overenskomsten med Abelia/NHO
  • Telenoroverenskomsten med NHO
  • Heisoverenskomsten med Nelfo/HLF
  • Kabelmontøroverenskomsten med Norsk Industri

Forbundsstyret i EL og IT anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen. Medlemmene på overenskomstene vil motta nærmere informasjon om avstemningen (varer fram til 26. april).

Les protokollen / riksmekleringens møtebok

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.