LO-NHO-oppgjøret: Fristen for å stemme er torsdag kl 12

Publisert: 25.04.18

– innholdet kan være utdatert

Ikke la et fåtall avgjøre utfallet – bruk stemmen!

Resultatet fra LO-NHO-oppgjøret avgjøres av medlemmene på avtaleområdet gjennom uravstemning. Det betyr at dere bestemmer om meklingsresultatet blir godtatt eller ikke.

Forbundsleder Jan Olav Andersen oppfordrer alle stemmeberettigete til å bruke stemme.

– Det er svært uheldig for legitimiteten til resultatet om det er kun en liten del av medlemsmassen som avgjør. Det gjelder uansett om det blir ja eller nei, sier Andersen.

Stem på nett eller ved SMS

Avstemningen er digital.  Logg inn på "Min side" på for å levere din stemme. Der finner du også informasjon om forhandlingsresultatet.

Gå til elogit.no/ny-bruker for å registrere ny bruker.

Du kan også stemme ved å sende SMS med kodeordet <elogit> <ja/nei/blank> <medlemsnummer> <fødselsdato> til 2077. Eksempel: elogit ja/nei 12345678 310277 til 2077.

Hva betyr ja – hva betyr nei?

Ja: Forhandlingsresultatet gjøres gjeldende. Det betyr også at nye AFP-ordningen skal ut til  uravstemning når detaljene er utarbeidet.

Nei: Forhandlingsresultatet forkastes og det blir streik.  Det er de som  var omfattet av streikevarselet i forkant av meklingen  som går ut i streik. Opptrapping vurderes forløpende og varsles med 4 dagers frist.

Avstemningen stenger 26. april kl 12.00.

Mer informasjon: Fem ting om NHO-oppgjøret

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.