Likestilling inn i hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter

- innholdet kan være utdatert

LO Stat og Spekter er enige om ny hovedavtale etter forhandlinger 4., 5. og 14. desember.

Et nytt tillegg er blant annet: «Dersom det kreves opprettet overenskomst som følge av at en nyinnmeldt virksomhet i løpet av overenskomstperioden ikke lenger er bundet av tariffavtale, skal partene ta stilling til hvilke bestemmelser i Spekters avtale som skal gjelde i overgangsperioden fram til forhandligene om ny overenskomst er avsluttet».

– Dette er viktig for tillitsvalgtes rettigheter og at medlemmer får beholde AFP, sier Reidunn Wahl, EL og IT Forbundets representant i forhandlingsutvalget.

I avtalens paragraf 30 om drøftelser om virksomhetens ordinære drift har det også kommet inn et nytt punkt: «tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering».

– Dette betyr partene som er omfattet av avtalen må sette likestilling på dagsorden. Metoo-kampanjen har vist at vi trenger et takskiftet i arbeidet mot diskriminering, så dette er svært bra, sier Wahl.

Det er også enighet om partssamarbeid om opplæringstiltak og forslag til ny innledning til hovedavtalen.

Hjørdis Henriksen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet, deltok også i forhandlingene.

Les hele protokollen her.

Hovedavtale: Avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene om grunnleggende spilleregler, for eksempel opprettelse av tariffavtaler, samarbeid mellom partene, og tillitsvalgtes rettigheter. Hovedavtalene regulerer ikke lønn.