Likestilling inn i hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter

Publisert: 14.12.17

– innholdet kan være utdatert

LO Stat og Spekter er enige om ny hovedavtale etter forhandlinger 4., 5. og 14. desember.

Et nytt tillegg er blant annet: "Dersom det kreves opprettet overenskomst som følge av at en nyinnmeldt virksomhet i løpet av overenskomstperioden ikke lenger er bundet av tariffavtale, skal partene ta stilling til hvilke bestemmelser i Spekters avtale som skal gjelde i overgangsperioden fram til forhandligene om ny overenskomst er avsluttet".

– Dette er viktig for tillitsvalgtes rettigheter og at medlemmer får beholde AFP, sier Reidunn Wahl, EL og IT Forbundets representant i forhandlingsutvalget.

I avtalens paragraf 30 om drøftelser om virksomhetens ordinære drift har det også kommet inn et nytt punkt: "tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering".

– Dette betyr partene som er omfattet av avtalen må sette likestilling på dagsorden. Metoo-kampanjen har vist at vi trenger et takskiftet i arbeidet mot diskriminering, så dette er svært bra, sier Wahl.

Det er også enighet om partssamarbeid om opplæringstiltak og forslag til ny innledning til hovedavtalen.

Hjørdis Henriksen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet, deltok også i forhandlingene.

Les hele protokollen her.

Hovedavtale: Avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene om grunnleggende spilleregler, for eksempel opprettelse av tariffavtaler, samarbeid mellom partene, og tillitsvalgtes rettigheter. Hovedavtalene regulerer ikke lønn. 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.