Ledig stilling ved forbundskontoret

- innholdet kan være utdatert

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær med oppgaver knyttet til oppfølging av ELBUS-ordningen. Det er en samarbeidsordning mellom forbundet og Nelfo om kompetanse i elektrobransjen. Arbeidet finansieres gjennom en trekkordning i tariffavtalen for elektroinstallasjonsvirksomheter.

ArbeidsoppgaverInitiere, drive, og ivareta forbundets arbeid med etter- og videreutdanning, og lærlinger innen landsoverenskomsten for elektrofagene. Ansvarlig for oppfølging av fondsmidlene i ELBUS, herunder søknader om utdanningsstipend. Ha tett samarbeid med fagforeningene og drive oppsøkende virksomhet.

Følge opp ELBUS-samarbeidet med Nelfo. Bidra til utforming av utdanningspolitikk særskilt innen elektrofagene, og ha kontakt med ulike ledd som eksempelvis fylkeskommunenes utdanningsetater, prøvenemnder mv. Andre oppgaver må påregnes.

Søknadsfrist er 12. mai 2017.