Landstariffkonferansen for energisektoren

Publisert: 02.11.15

– innholdet kan være utdatert

I tillegg til delegatene er det inviterte gjester, observatører og representanter fra forbundskontoret.

Etter åpning og konstituering skal frbundsleder Jan Olav Andersen innlede om "Fornybarforbundet". Så skal forhandlingsleder Bjørn Fornes innlede om endringer i arbeidsmiljøloven.

Etter lunsj er temaet FEK (forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav) og om elektrofaget. Resten av dagen skal deltakerne diskutere temaene gruppevis og det hele avsluttes med debatt.

Tirsdag er temaene energibransjen ved innleder Per Rune Henriksen fra Stortingets energi- og miljøkomité, arbeidslivkriminalitet og sosial dumping ved forbundssekrettær Jan Henrik Larsen og fagforeningsleder Ove Toska skal fortelle om "Hvordan jobb i fagforening"?.

Etter lunsj holder forhandlingsleder Bjørn Fornes en tariffpolitisk innledning og delegatene går senere i gruppearbeid relatert til de to overenskomstene.

Onsdag 4. november legges tariffkravene fram med påfølgende debatt og prioriteringer.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.