Kurs: Omstilling i nettselskapene

Publisert: 01.07.15

– innholdet kan være utdatert

Reiten-utvalget foreslo omfattende endringer av rammebetingelsene for nettselskapene. Blant forslagene var funksjonelt og selskapsmessig skille, full konkurranseutsetting av innkjøp og oppdrag i nettselskap, etablering av desentraliserte systemoperatører og fjerning av kompetanseforskriften. 

Omstillingene har startet

Flere forskriftsendringer har vært på høring, og kompetanseforskriften, det som opprinnelig ble vedtatt, er endret med virkning fra 1. juli 2015.

Noen forslag er fulgt opp av regjeringen og ute i selskapene er det påbegynt omstillinger. Det vurderes både salg eller fusjoner med andre nettselskaper, mens andre omstrukturerer eller outsourcer/ konkurranseutsetter virksomhet.

Ansattes deltakelse

I forbindelse med omstillingene dukker det opp spørsmål om deltakelse, rettigheter og representasjon. Forbundet ønsker å tilby tillitsvalgte i energiforsyningen et pilotkurs som tar for seg omstilling og bransjebetingede rammebetingelser for omstilling. 

Noen av temaene i kurset er:
  • Arbeidsmiljøeffekter av omstillingsprosesser og Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø, informasjon og medvirkning og rettigheter ved virksomhetsoverføring.
  • Erfaringer fra omstillinger – ansattes rett til medbestemmelse, sysselsetting og medlemsutvikling?
  • Eksterne drivkrefter for omstilling; endringer av lover, forskrifter, tilsynsetater, offentlige utredninger med mere. Økonomiske og politiske trender, organisasjonsmodeller og arbeidsgiverstrategier
  • Virksomhetsinterne drivkrefter; Endringer på eiersiden, konkurranseutsetting, oppkjøp, salg eller outsourcing.
  • Faglige strategier for omstilling – hvordan ivareta ansattes rettigheter ved omorganiseringer i bedriften i henhold til lover og avtaler.

Tid: Start 21. september kl. 10:00/avslutning 22. september kl. 16:00.
Sted: Scandic Hotell Gardermoen
Økonomi/deltakelse: Ingen deltakeravgift. Antall deltakere er begrenset til 20.
Påmelding: hjordis.henriksen@elogit.no
Påmeldingsfrist: 1. september

Relevante artikler

Følg livesendingen fra EL og IT Forbundets spennende IKT-konferanse med lønn, likestilling og digitalisering på agendaen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.