Pensjonskonferansen: Fra folketrygd til tjenestepensjon og AFP

Dato

2022-03-23

Tidspunkt

Kl. 10:00 – 16:00

Streames live

Kl. 10:00 – 16:00

Formålet med konferansen er å peke veien fremover for forbundet mot LO-kongressen senere i år.
Etter hver innledning vil det være mulighet for debatt og spørsmål.

10:00 Åpning og EL og IT Forbundets utgangspunkt for dagen
Bjørn Fornes,
forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

10:30 Obligatorisk Tjenestepensjon
Eystein Garberg,
Leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

11:30 Lunsj

12:30 AFP/reformert AFP
Eystein Gjeldsvik,
utredningsleder i LOs samfunnspolitisk avdeling.

13:45 Folketrygden og Pensjonsutvalgets arbeid
Steinar Fuglevaag,
spesialrådgiver forhandlingsenheten Fagforbundet
og medlem i Pensjonsutvalget

15:15 Veien videre, LO-kongress og fremtidige oppgjør
EL og IT Forbundet

16:00 Avslutning