Kurs for ansatterepresentanter

Kurs for ansattevalgte representanter i bedriftsstyrene.

Dato

12.09.22

til

13.09.22

Tidspunkt

Tidspunkt kommer senere

Påmeldingsfrist

20.08.22

Sted

Scandic Oslo Airport

Arrangør

EL og IT Forbundet

Kontaktperson:
Hjørdis Henriksen
hjordis.henriksen@elogit.no
Tlf: 952 32 161

Kurset har 20 plasser, og målgruppen er ansattevalgte representanter i bedriftsstyrene.

Endelig program sendes deltagerne etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Temaene på kurset er:

  • Taushetsplikt og habilitet
  • Åpenhetsloven
  • Bruk av rådgivning
  • Protokoller
  • Styreinstruks
  • Styrets rolle, samarbeid og erfaring i konsern med ansatterepresentanter i konsern og datterselskap
  • Erfaringer fra klubb
  • Bedriftsregnskap

Vi oppfordrer dere til å søke fri med lønn i henhold til Hovedavtalens bestemmelse hvor det blant annet fremgår følgende:

En har rett til dekning av tapt arbeidsfortjeneste ved skolering av ansattes representanter i styre og bedriftsforsamling.

Forbundet dekker reise, overnatting og diett. Etter søknad gis det støtte til barnepass etter forbundets egne vedtatte satser.

Les mer her: Satsen for tapt arbeidsfortjeneste/ støtte til barnepass

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding