Kurs for ansatterepresentanter

Kurs for ansattevalgte representanter i bedriftsstyrene.

Dato

2022-09-12

2022-09-13

Tidspunkt

Tidspunkt kommer senere

Påmeldingsfrist

2022-08-20

Sted

Scandic Oslo Airport

Kart

Arrangør

EL og IT Forbundet

Kurset har 20 plasser, og målgruppen er ansattevalgte representanter i bedriftsstyrene.

Endelig program sendes deltagerne etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Temaene på kurset er:

  • Taushetsplikt og habilitet
  • Åpenhetsloven
  • Bruk av rådgivning
  • Protokoller
  • Styreinstruks
  • Styrets rolle, samarbeid og erfaring i konsern med ansatterepresentanter i konsern og datterselskap
  • Erfaringer fra klubb
  • Bedriftsregnskap

Vi oppfordrer dere til å søke fri med lønn i henhold til Hovedavtalens bestemmelse hvor det blant annet fremgår følgende:

En har rett til dekning av tapt arbeidsfortjeneste ved skolering av ansattes representanter i styre og bedriftsforsamling.

Forbundet dekker reise, overnatting og diett. Etter søknad gis det støtte til barnepass etter forbundets egne vedtatte satser.

Les mer her: Satsen for tapt arbeidsfortjeneste/ støtte til barnepass

Kontaktperson:
Hjørdis Henriksen
hjordis.henriksen@elogit.no
Tlf: 952 32 161