Kravoverlevering for Elektrofagene

Publisert: 11.04.16

– innholdet kan være utdatert

Mandag 11. april utvekslet EL og IT Forbundet og Nelfo sine krav til ny landsoverenskomst for elektrofagene. Forhandlingene starter 25. april med frist for enighet den 29. april.

– Utviklingene i bransjen krever at kampen mot sosial dumping prioriteres høyt i årene som kommer. Vi fremmer også økonomiske krav som er viktige, blant annet bedre vilkår for reisemontørene, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Sosial dumping

EL-bransjen opplever stadig større utfordringer med sosial dumping, svart arbeid og økonomisk kriminalitet. Utviklingen vil sannsynligvis fortsette de nærmeste årene, blant annet som følge av mangel på arbeidskraft og store oppgaver som venter. Det skal innføres automatiske strømmålere i alle sikringsskap innen 2019, satses tungt på elektrifisering av transport og bygges ut både kraftlinjer og fornybar energi i stort omfang.

– Penger tjent på sosial dumping er tjuvgods. Det hindrer rettferdig konkurranse mellom bedriftene, undergraver arbeidsvilkårene til de ansatte og truer kvaliteten på det arbeidet som gjøres i sektoren. Vi ønsker å få med oss arbeidsgiverne på laget i denne kampen, sier Andersen.

For å bekjempe sosial dumping inviterer EL og IT Forbundet arbeidsgiverne med på nye krafttak, og fremmer blant annet at:

  • Bruk av midlertidig ansatte skal avtales med tillitsvalgt
  • Sentrale og allmenngjorte lønnstillegg økes på bekostning av de lokale tilleggene
  • Tillitsvalgte får innsyn i lønnsoversikten for alle i bedriften som har sin lønn regulert gjennom lokale tillegg
  • Bedre vilkår for kompetanseutvikling og lærlinger 

Bedre betingelser for reisemontørene

Reisemontørene innen elektrofagene bor hjemmefra når de er på jobb. De får i dag kun dekket to hjemreiser i måneden.

– Det er for lite, særlig når de er på anlegg hvor det ikke jobbes søndager. Vi mener det er rimelig at de får en ekstra hjemreise, slik at de kan se igjen venner og familie framfor å sparke i grusen på anlegg hvor det ikke er arbeid, sier Andersen.

EL og IT Forbundet fremmer flere krav for reisemontørene, blant annet 1 time betalt lunsj ved daglig arbeidstid utover 10 timer og bedre betingelser for reiseforberedelser for enkelte grupper.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.