Krav om reallønnsvekst og forsvar av lønnssystem i statsoppgjøret

Publisert: 30.03.17

– innholdet kan være utdatert

I dag starter mellomoppgjøret i staten med frist ved midnatt 30. april. LO Stat krever kjøpekraftforbedring for alle medlemmer og kamp for et statlig lønns- og forhandlingssystem som er under press.

Mange statsansatte fikk redusert kjøpekraft i 2016 pga. sterk prisvekst. Reallønnsvekst er mulig innenfor frontfagets rammer.

– Det er i mellomoppgjøret skjevheter i tariffperioden kan rettes opp. Det er derfor naturlig at reallønnsvekst er et økonomisk hovedkrav, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Det andre viktige kravet i årets mellomoppgjør er selve lønns-  og forhandlingssystemet i staten. Akademikerne inngikk en egen hovedtariffavtale med staten og avtalen er ulik avtalene LO Stat, YS Stat og Unio inngikk. Partene ble derfor enige om å utrede konsekvensene og hvilke muligheter som ligger i et nytt system.

Les hele pressemeldingen fra LO Stat.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.