Krav Hovedavtalen Spekter – LO Stat

Publisert: 20.09.17

– innholdet kan være utdatert

Hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat er sagt opp og skal reforhandles. Det tas sikte på forhandlinger i desember.

– Hovedavtalekrav er tidligere behandlet i forbindelse med LO-kongressen. Det inviteres nå i tillegg til å sende inn forslag til konkrete formuleringer til endring av hovedavtalen til forhandlingsavdelingen. Kravene må være oss i hende innen 26. oktober, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forholdet mellom partene, tillitsvalgtes rettigheter og plikter og danner grunnlaget for samarbeidet i den enkelte virksomhet. Sammen med reglene i arbeidstvistloven gir hovedavtalen regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler.

– Mange vet at dette er hovedavtalen for klubbene i Relacom AS, Statnett SF, Hålogaland Kraft AS, Broadnet AS, Telemuseet osv, men OBS OBS -dette er også hovedavtalen for EL og IT Forbundets klubber i Helseforetakene, sier forbundssekretær Hjørdis Henriksen.

Forslag sendes på mail til firmapost@elogit.no   Sett følgende i emnefeltet: Forslag HA Spekter

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.