Krav 2 i staten er levert

Publisert: 18.04.16

– innholdet kan være utdatert

Hovedkravene som ble overlevert staten 12.april, var å sikre medlemmenes kjøpekraft og videreføring og videreutvikling av statens lønnssystem. Kravene opprettholdes, samtidig som det i dag er levert flere krav.

I 2. kravoverlevering som ble overlevert for statsoppgjøret i dag, kreves det blant annet bedring i bestemmelsene om;

  • Forskjøvet arbeidstid og kompensasjon for reiser innenlands
  • Lønn ved overgang til annen stilling
  • Stedforetredergodtgjøring
  • Overtid og godtgjøring for arbeid utover normalarbeidsdagen (ubekvemstillegg)
  • Velferdspermisjoner og ytelser ved dødsfall

LO Stat har også krav om at boliglån i Statens pensjonskasse heves til inntil to mill kroner, og at alle variable tillegg med unntak av overtid skal inngå i sin helhet i pensjonsgrunnlaget i den offentlige tjenestepensjonen.

I dagene framover vil det bli arbeidet i to grupper med henholdsvis fellesbestemmelser og forhandlingsbestemmelser.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.