Kraftfull støtte til de streikende

- innholdet kan være utdatert

Vaiende fagforeningsfaner, applaus og taktfaste støtterop til de streikende i energibedriftene i KS Bedrift preget fanemarkeringen. Det var mange tilstede på markeringen, som ble avholdt utenfor KS-bygget i Oslo onsdag ettermiddag.  

EL og IT Forbundet, Fagforbundet og Delta streiker mot KS Bedrift for å beholde den hviletiden beredskapsvaktene har i dag. Det vil si avspaseringsfaktor 1/5, mens KS vil ligge på lovens minstestandard som er 1/7. Flere medlemsbedrifter i KS Bedrift har ensidig svekket avspaseringsordningen for beredskapsvaktene i energisektoren. Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet holdt appell. Han påpekte at plikter og rettigheter skal være balansert.

– Så lenge tariffavtalen sier at vaktene er obligatoriske, så skal vi være med på å utforme avspaseringen, sa Andersen.

LO-leder Gerd Kristiansen holdt appell, og gav både støtte og skryt til de streikende.

– Hele fagbevegelsen er med dere, sa Kristiansen.

I tillegg holdt Mette Nord, leder av Fagforbundt og Lizzie Ruud Thorkildsen, første nestleder i Delta appeller. LO i Oslo var medarrangør.

Bakgrunnen for streiken:Tar ti hviledager: KS Bedrift ønsker å redusere avspaseringsordningen for beredskapsvakter i energisektoren fra tre til to dager. Det betyr at de fleste, som har ti vakter i året på sju døgn i strekk, mister ti hviledager i året.

Vi ber om det andre allerede har: Etter sju døgn i strekk på jobb ønsker vi å beholde tre hviledager. Det tilsvarer det som ansatte i energiselskaper i NHO har hatt i tariffavtalen lenge. Fram til 2015 har arbeidsmiljøloven sikret de nødvendige hviledagene. Nå er den svekket, og sikrer bare to hviledager. Dermed trengs tariffesting. KS Bedrift ønsker å ligge på lovens minstestandard.

Vaktene blir tøffere og tøffere: Det blir mer ekstremvær, større vaktområder og mindre bemanning per vakt. Hele samfunnet er avhengig av strøm og forventet responstid er på null. Vaktbelastning har ikke blitt mindre. Det er totalt urimelig å frata vaktene hvile.

Se bilderSe bilder fra fanemarkeringen i Oslo og annet fra streiken i vårt bildearkiv på Facebook.