Konkurranseutsatte bedrifter i KS: Godt resultat i forhandlingene

Publisert: 09.05.18

– innholdet kan være utdatert

LO Kommune/EL og IT Forbundet og KS Bedrift er enige om lønn og arbeidsvilkår for medlemmer omfattet av hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.

Det gis et generelt tillegg på 9800 kr og diverse tillegg heves. Det gis også en garantibestemmelse for eventuelle etterslep i 2019 (se forklaring nederst i saken).

Garantilønningene heves med et tilsvarende beløp som det generelle tillegget.

Det ble også enighet om:

  • Arbeidstakere med 20 års ansiennitet eller mer skal ikke ha en lavere grunnlønn enn 400.000 kroner i 100 prosent stilling.
  • Lørdags- og søndagstillegget økes fra minst 52,50 kroner per time til minst 55 kroner.
  • Kvelds- og nattillegget blir på 59 kroner per time for alle. Det betyr en økning på opp til 12 kroner for de lavest lønte i avtaleområdet.
  • Partssammensatt utvalg som skal se på pensjon.

Økonomien gjelder fra 1. mai 2018.

Karianne Hansen Heien, forbundssekretær, representerer EL og IT Forbundet i forhandlingene.

Uravstemning

Fristen for uravstemning 5. juni. EL og IT Forbundets medlemmer på avtalen vil motta nærmere informasjon om dette.

Hva betyr etterslep

Uttrykker en lavere årslønnsvekst innenfor et tariffområde sammenlignet med et normgivende område, som f.eks. industrien. Kan også kalles mindrelønnsutvikling. Kilde: Arbeidslivet.no

Les protokollen fra forhandlingene her.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.