Kompetansekrise

Publisert: 26.01.21

Norske IKT-eksperter slår alarm. Frykter lavere produktivitet og store økonomiske tap for Norge dersom regjeringen ikke trapper opp antall IKT-studieplasser.
– Vi må ta faresignalene på alvor, og sette inn kraftige tiltak, sier Jan Olav Andersen, forbundsleder for EL og IT Forbundet.  

Det er allerede et stort udekket behov for IKT-spisskompetanse i det norske arbeidsmarkedet, og problemet vil bli verre de kommende årene, viser en fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse.
Rapporten, som er utviklet på oppdrag fra Abelia, IKT-Norge, NITO, Digital Norway, Tekna, Negotia og El og IT Forbundet, tydeliggjør behovet for rask handling. 

Med mindre regjeringen kommer på banen med finansiering og infrastruktur nå vil veksten i sysselsettingen være umulig å fylle. For å møte behovet for IKT-kompetanse fram mot 2030 må det opprettes 1760 nye studieplasser allerede i år.

 – Vi har importert IT-tjenester til en verdi på rundt 31 milliarder kroner i 2019, fordi vi ikke har bygget den nødvendige kompetansen her. Koronakrisen har også synligjort hvor viktig IKT-kompetanse er, og hvor langt bakpå vi egentlig ligger. Vi trenger en solid satsning, og det bør være en av faktorene man vurderer partiene opp mot, når vi går inn mot stortingsvalget, mener han. 

Budskapet fra organisasjonene er tydelig: IKT-kompetanse kommer til å bli avgjørende framover, ikke bare for å skape vekst og arbeidsplasser, men også for å sikre gode offentlige tjenester og samfunnssikkerheten vår. Da er det avgjørende at utdanningstilbudet blir prioritert framover.

 – I tillegg er det viktig at det satses sterkere på etterutdanning av eksisterende ansatte. Både for å sikre at de ikke blir overflødige i framtiden, men også for å bygge på den verdifulle kunnskapen de besitter. Hvis vi starter med å finne opp hjulet på nytt, skaper vi bare nye problemer, påpeker Andersen. 

Om rapporten:  
Rapporten er utviklet av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag av Abelia, IKT-Norge, NITO, Digital Norway, Tekna, Negotia og El og IT Forbundet. 
Rapporten analyserer etterspørselen etter, og tilbudet av, IKT-kompetanse i det norske arbeidslivet, i dag og framover. 

Du kan lese den her: Norges behov for IKT- kompetanse i dag og framover (PDF)

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.