Kommentarer til industrimeldingen

Publisert: 31.03.17

– innholdet kan være utdatert

I dag la regjeringen fram en stortingsmelding om industripolitikk hvor digitalisering var ett av hovedtemaene.  

EL og IT Forbundet måler meldingen på konkret innhold som bidrar til å gjøre Norge attraktiv for kraftkrevende industri, og som legger til rette for vekst blant IT-bedriftene og økt digitalisering i industrien.

– Vårt inntrykk er at meldingen er mye ord og lite konkret handling, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Kritisk mangel på IKT-kompetanse

Norge mangler IKT-kompetanse, noe som blant annet er understreket i en rapport som regjeringen selv har bestilt. Industrimeldingen lover at det skal etableres et utvalg for å analysere og formidle fremtidig kompetansebehov, og at regjeringen skal legge frem en IKT-strategi for høyere utdanning og en for grunnutdanningen. EL og IT Forbundet mener at regjeringen ikke har svart fullt ut på utfordringen med dette.

– Verden er midt inne i en ny industriell revolusjon, og den nye industriarbeideren trenger ny kompetanse og bedriftene trenger flere som kan IKT. Regjeringen ventet lovlig lenge med meldingen, så utvalget og strategiene må raskt bli til konkret handling, sier Jan Olav Andersen.

EL og IT Forbundet har tidligere påpekt at det er betenkelig at vi har et stort hjemmemarked innen digitalisering som IT-sektoren ikke tar del i.

– Norges bør lære av sin historie som oljenasjon for å utvikle IT-industrien. Politikere hadde klare ambisjoner om å utnytte hjemmemarkedet i Nordsjøen til å utvikle en leverandørindustri på land. Vi etterlyser nye tiltak som gjør at det offentlige i større grad bruker sin innkjøpskraft til å legge til rette for vekst i IT-næringen, sier Andersen.

Nye datasentre

Ifølge Abelia planlegges det opptil 200 nye sentre i Europa fram mot 2020. Konkurransen om å bli vertsland er imidlertid hard.

– Datasentrene trenger mye kraft, og der har vi et fortrinn i ren, rimelig og trygg kraftforsyning. Jobb nummer én for politikerne i denne saken nå er å stille med klargjorte tomter. EL og IT Forbundet har foreslått at SIVA styrkes og får i oppdrag å klargjøre tomter for etablering av datasentre, sier Andersen.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.