Kollektiv fornuft i mellomoppgjøret

Publisert: 23.03.15

– innholdet kan være utdatert

LO og NHO startet 16. mars årets mellomoppgjør.  Det vil si at det kommer midtveis i en toårig avtaleperiode. I slike mellomoppgjør forhandles det bare om lønn.

LOs representantskap trekker opp retningslinjene for lønnsoppgjørene. I representantskapet er alle de ulike LO-forbundene representert.

Hovedlinjene for oppgjøret i 2015 ble trukket opp på møtet 17. februar. I dokumentet som ligger til grunn for årets lønnsoppgjør pekes det på en rekke utfordringer for Norge og for LOs medlemmer.

· Den norske økonomien er svekket.
· Lav kronekurs kan virke positivt, men det er knyttet usikkerhet til framtidig kursutvikling.
· Andelen sysselsatte har gått ned.
· Sosial dumping og lavlønnskonkurranse er fortsatt et problem.

LOs representantskap slo fast at lønnsutviklingen i 2014 ga en god reallønnsutvikling for mange. De gruppene som kom dårligst ut var lavlønnsgruppene, ifølge LO, som mente disse gruppene derfor bør prioriteres i lønnsoppgjøret i 2015. Følgende krav ble utformet av representantskapet:
«…å sikre medlemmenes kjøpekraft ved:
· En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn.
· Prioritering av kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor.
· Prioritering av likelønn i relevante bransjer i privat sektor.»

Lavere vekst i økonomien, og en forventning om høyere arbeidsledighet, danner derfor bakteppet for årets lønnsoppgjør. Frist for enighet mellom LO og NHO er midnatt torsdag 26. mars (natt til fredag). Blir det ikke enighet går oppgjøret til mekling. Lønnsoppgjøret mellom LO og NHO etterfølges av staten, kommunene, Spekter og flere andre.

http://arbeidslivet.no/Lonn/Tariffavtaler/Bakgrunn-for-lonnsoppgjoret-2015/

http://arbeidslivet.no/Lonn/Tariffavtaler/Hvorfor-frontfag/

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.