Kjemper for tariffavtale

Publisert: 10.11.16

– innholdet kan være utdatert

Etter to møter hos kretsmekleren så EL og IT Forbundet ingen annen løsning enn å erklære brudd. Dermed er ti medlemmer i streik fra torsdag (10. november). Bedriften viste ingen vilje til å skrive under på en tariffavtale, den samme avtalen som regulerer hverdagen til ca. 1500 andre i installasjonsbransjen i Trøndelag.

Første streik for avtale

Det er første gang i fagforeningas over 100 års lange historie at streik for tariffavtale er nødvendig. Den inngår årlig 5-6 nye tariffavtaler.

– De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass, sier Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i store deler av det norske arbeidslivet reguleres gjennom tariffavtaler. Det virker konfliktforebyggende og skaper tillit mellom ledelse og ansatte. De streikende i Kaba får full støtte fra EL og IT Forbundet.

– Tariffavtaler er limet i arbeidslivet, og er helt sentral i den norske modellen. De ansatte står i en kamp på vegne av hele fagbevegelsen, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Hva ønsker de ansatte å oppnå med en tariffavtale?

  • Forutsigbarhet og skriftlige arbeidsvilkår som ikke kan endres ensidig av bedriften
  • Forhandlingsrett og medbestemmelse
  • Reelle lønnsforhandlinger, ingen forskjellsbehandling og «trynetillegg»
  • Godtgjøring ved reisearbeid
  • Kompetanseutvikling
  • AFP

EL og IT Forbundet sitt tariffkrav gjelder kun avdeling Trondheim. Avdelingen har ca. 20 ansatte, hvorav halvparten vil omfattes av tariffavtalen.

Om Kaba

Kaba MøllerUndall AS er landets største aktør innen lås, beslag og fysisk sikring. Ifølge selskapets nettsider har Kaba AS 13 avdelinger med nær 200 ansatte. Selskapet omsetter for ca. 300 millioner kroner.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.