Ledige stillinger

Ledig stilling som forbundssekretær

Vi søker nå etter en ny forbundssekretær. Søknadsfristen er 15. august 2023

Ledig stilling som forbundssekretær for etter- og videreutdanning

Vi søker nå etter en ny forbundssekretær for etter- og videreutdanning. Søknadsfrist er 8. august 2023.

Er du vår nye organisasjonssekretær?

Elektroarbeidernes Fagforening Vestland søker etter organisasjonssekretær til hovedkontoret i Bergen. Arbeidsområdet er innenfor Landsoverenskomsten for elektrofagene i Vestland.

Er du vår neste distriktssekretær?

EL og IT Forbundet Distrikt Vestland søker etter distriktssekretær til vårt kontor i Bergen. Vi er et av 13 distrikter i EL og IT Forbundet. Vårt geografiske område er Vestland Fylke, og vi organiserer innenfor elektrobransjen, IKT og produksjon og distribusjon av kraft. Totalt er vi 6 500 medlemmer fordelt på flere fagforeninger, landsdekkende klubber, klubber og direktemedlemmer.

EL og IT Oslo og Akershus søker distriktssekretær

EL og IT Oslo og Akershus er en av distriktskontorene i EL og IT Forbundet og organiserer fagforeninger, landsdekkende klubber og direktemedlemmer i Oslo og Akershus. I dag er det to ansatte på kontoret sammen med en leder frikjøpt på heltid. Distriktet har økende arbeidsmengde, vi søker derfor etter en distriktssekretær i 100% fast stilling. Som én av to distriktssekretærer vil du også være distriktets ansikt utad.

Vi søker forbundssekretær (engasjement)

På forbundskontoret er det i forbindelse med pensjonsavgang ledig et engasjement med ett (1) års varighet som forbundssekretær. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.