Kandidaten: Tor Gaute Lien

- innholdet kan være utdatert

Elektriker (Montør Gr. L). Stiller til valg for Frp som førstekandidat i Østre Toten FrP og tiende kandidat for Innlandet FrP.

– Tidligere fan av SV og delvis Rødt (2005 – 2008), men i kommunepolitikken var FrP det riktige valget i min kommune. 

Hva er dine hjertesaker?

– Frihet og rettferdighet. Mange opplever urettferdighet i møte med kommunen. Samtidig blir friheten til å være herre over egen eiendom gradvis borte. Dette har jeg erfart mye de siste 4 årene i Formannskapet og Planutvalget og blir da mine kampsaker. 

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?

– Som håndtverker har jeg en praktisk sans som mange politikerkollegaer mangler, og ikke minst byråkratiet. Det er stor fordel for meg å kjenne prosesser fra annet hold og det har gitt bedre politiske vedtak i den siste 4-års perioden. 

Hva gjør du når du skal slappe av?

– Jeg bruker serier og filmer for å koble av, men slappe av har jeg ikke lykkes med på over 8 år…