Kandidaten: Sigve Mandelid

- innholdet kan være utdatert

Elektriker-lærling. Stiller til val for Arbeiderpartiet i Sunnfjord.

Kva er hjartesakene dine?

– Mi hjartesak er god samferdsel, der trygg og sikker veg er førsteprioitert. 

Korleis påverkar yrkesbakgrunnen det politiske engasjementet ditt?

– Eg var først AUF-medlem då eg gjekk i tiande-klasse, og seinare medlem i AP då eg gjekk vidaregåande. Eg fekk ein del verv då eg vart meir og meir aktiv, til at eg no står på valglista for AP i Sunnfjord kommune. Uten min yrkesbakgrunn trur eg at kanskje ikkje ville våre så aktiv som eg er idag. 

Kva gjer du når du skal slappa av?

– Visst eg skal slappe av, likar eg å sjå på ein god serie heilt for meg sjølv.