Kandidaten: Remi Unnvik

- innholdet kan være utdatert

Organisasjonssekretær. Stiller til valg for Ap i Askøy kommune og Vestland fylke.                         

Hva er dine hjertesaker?

Et velorganisert og godt arbeidsliv, lærlingeordningene og utvikling av lokalt næringsliv.

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?

Etter å ha jobbet som elektriker i det private næringsliv i over 20 år, og i mange av dem har jeg vært tillitsvalgt, så er det klart at det påvirker mitt politiske ståsted. Som alle andre er jeg opptatt av gode kommunale tjenester og velferdsordninger, men for å kunne levere dette må kommunen ha inntekter. Og jo flere som er i fast arbeid med en lønn å leve av, jo større blir inntektene til kommunen. Som tidligere lærling så er jeg spesielt opptatt av at ungdommen får en mulighet til å få tatt fagbrev og har mulighet til å få jobb etter endt læretid. Derfor er utvikling av det lokale næringslivet med fremtidsrettede arbeidsplasser utrolig viktig for å sikre velferden vår i årene som kommer.

Hva gjør du når du skal slappe av?

Når jeg skal slappe av, går jeg turer i naturen eller ut i båt og fisker sammen med familien. Og så er jeg utrolig glad i å lese bøker, og da helst amerikansk og russisk historie.