Kandidaten: Per Gunnar Salomonsen

- innholdet kan være utdatert

Tidligere driftsingeniør i Telenor Nett (nå Telenor Norge). Tillitsvalgt på heltid fra 1998, nå for tiden tillitsvalgt, politiker og pensjonist.

Hva er dine hjertesaker?

– Minimale forskjeller mellom samfunnsgrupper. Små forskjeller gir bedre dialog og et levende demokrati. Derfor er det en viktig politisk sak å redusere forskjellene mellom fattig og rik. En velferdsstat som tar vare på sine innbyggere gjennom offentlige universale ordninger.

– En sosialistisk næringspolitikk bygd på partsforhold, kollektive avtaler, faste stillinger og sterke fagforeninger. En næringspolitikk som makter store skifter uten arbeidsledighet og tap av verdifull kompetanse.

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?

– Mitt politiske engasjement er lite påvirket av min opprinnelige jobb som ingeniør i Telenor. Det er mitt mangeårige engasjement som tillitsvalgt som har gitt meg den sterkeste påvirkningen. Verdiene og samfunnssynet til et solid LO-forbund som EL og IT forbundet, har betydd mye.

Hva gjør du når du skal slappe av?

– Vi har båt som jeg passer hele året. Mye ro og kos der. Videre har jeg modelljernbane. Et anlegg i kjelleren og en bane i hagen som jeg pusler med.

Per Gunnar (til ventre) sammen med forbundsfelle Torstein Kiland (til høyre):