Juridisk bistand i arbeids- og privatliv for våre medlemmer

Publisert: 03.07.18

– innholdet kan være utdatert

Noen ganger kommer vi i situasjoner hvor vi trenger juridisk hjelp. Det gjelder både privat og i forbindelse med jobb. LO-familien bruker store ressurser for å sikre medlemmer enkel og rimelig tilgang til rettshjelp.

Medlemskap og rett til juridisk hjelp

Får du problemer på arbeidsplassen, kan det være aktuelt å bruke advokat. Ditt medlemskap hos EL og IT Forbundet gir deg gratis tilgang til landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål (forutsatt godkjenning av sak). LO-medlemmer får årlig utbetalt rundt 100 millioner kroner i erstatning etter yrkesskade!

Juridisk hjelp i innboforsikringen

Gjennom ditt medlemskap har du også landets beste innboforsikring; LOfavør Kollektiv hjem. Innboforsikringen dekker utgifter til advokat i ulike tvister. Den samlede erstatning er begrenset oppad til 100 000 kroner ved hver tvist.

Gå til LOfavør for mer informasjon og vilkår om innboforsikringen Kollektiv hjem

Flere tilbud om juridisk hjelp

I tillegg tilbys våre medlemmer to gunstige måter som du kan sikre deg god juridisk hjelp på: Advokatbistand fra firmaet Legalis og advokatforsikring fra HELP forsikring.

Advokatbistand

Som EL og IT-medlem får du hjelp fra advokat hos Legalis til gunstige priser. Dette gjelder blant annet saker som praktisk bistand med:

 • arveoppgjør/arvetvister/testamentoppsett
 • kjøp og salg av bolig/båt
 • samlivsforhold
 • nabotvister
 • håndverkstjenester
 • trygd, pensjon og personskade (ikke yrkesskade) mm.

Gå til LOfavør for mer informasjon og vilkår

Advokatfirmaet vurderer alltid, og søker, om det er aktuelt å bruke LOfavørs innboforsikring eller fri rettshjelp.

Advokatforsikring

Advokatforsikringen betales månedlig og du har disse medlemsfordelene:

 • Ingen timepris, kun forsikringspremien på 154 kroner per måned
 • Alle saksomkostninger dekkes ved juridisk konflikt. Også motpartens om du skulle tape saken.
 • Ved en sak får du ubegrenset advokathjelp til saken er løst.
 • 15 timer rådgivning i året
 • Tilgang til viktige juridiske kontrakter og dokumenter
 • WebHelp er inkludert og er en forsikring mot ulovlig og krenkende nettpublisering, samt hjelp til å slette innhold på internett.

Gå til LOfavør for mer informasjon og fullstendige vilkår

Relevante artikler

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.