Jan Olav Andersen ny leder av Nordisk Elføderasjon

- innholdet kan være utdatert

Forbundsleder Jan Olav Andersen ble i dag valgt til leder for Nordisk Elføderasjon på føderasjonens kongress i Reykjavik.

Nordisk Elføderasjon er et samarbeidsforum mellom elforbundene i Norden, dvs. Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island. 

Føderasjonens arbeidsutvalg består av forbundslederne i medlemsforbundene og møtes 2-4 ganger i året. Føderasjonen har også egne arbeidsgrupper innenfor utdanning – og arbeidskraftsområdet og arrangerer regelmessig en nordisk heiskonferanse.