Jan Olav Andersen ny leder av Nordisk Elføderasjon

Publisert: 25.11.16

– innholdet kan være utdatert

Forbundsleder Jan Olav Andersen ble i dag valgt til leder for Nordisk Elføderasjon på føderasjonens kongress i Reykjavik.

Nordisk Elføderasjon er et samarbeidsforum mellom elforbundene i Norden, dvs. Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island. 

Føderasjonens arbeidsutvalg består av forbundslederne i medlemsforbundene og møtes 2-4 ganger i året. Føderasjonen har også egne arbeidsgrupper innenfor utdanning – og arbeidskraftsområdet og arrangerer regelmessig en nordisk heiskonferanse.


 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.