Ja til ny tjenestepensjon i offentlig sektor

- innholdet kan være utdatert

Medlemmene i LO, Unio og YS stemte ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.

3. mars i år ble arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor enige med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte.

Uravstemningen viser at hele 89,1 prosent av de som stemte sa ja til ny avtale. I LO Kommune var det 92,6 prosent ja, mens det i LO Stat var et ja-flertall på 80,7 prosent.stemte

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

Ni av ti stemte jaResultatet for LO Kommune

Av 201 770 stemmeberettigede har 70 763 (35,1 prosent) medlemmer deltatt.

65 537 (92,6 prosent) medlemmer stemte ja og 5226 (7,4 prosent) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO Stat (Staten og Spekter-områdene):

Av 72 324 stemmeberettigede har 29 702 (41,1 prosent) medlemmer deltatt.

23 968 (80,7 prosent) medlemmer stemte ja og 5734 (19,3 prosent) medlemmer stemte nei.

Det utgjør til sammen 89 505 (89, prosent) LO-medlemmer.

Fakta:

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

Stat: 171 000

Kommuner/fylkeskommuner: 480 000

Helseforetak: 137 000