Ja i uravstemningen i område 11 i Spekter

Publisert: 17.01.19

– innholdet kan være utdatert

Området omfatter blant annet EL og IT Forbundets medlemmer i Sykehuspartner.

Det ble i 2018 opprettet et nytt område 11 i Spekter. Dette området kan kort beskrives som «Helseforetak uten sykehussenger». Bakgrunnen er blant annet at disse virksomhetene har en annen bemanning enn sykehusene og kan ha behov for en annen lønnspolitikk enn virksomheter hvor sykepleiere og leger er blant de største yrkesgruppene.

Følgende virksomheter er per i dag med i det nye område 11:

  • Luftambulansetjenesten HF
  • Pasientreiser HF
  • Sjukehusapoteka Vest HF
  • Sykehuspartner HF

Det er EL og IT Forbundet, NTL og Fagforbundet som har medlemmer i disse virksomhetene. I tillegg er Helse Nord IKT, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett og Helse Vest IKT planlagt inn i område 11.

– EL og IT Forbundets medlemmer i disse virksomhetene har måttet vente svært lenge på å få 2018-oppgjøret inn på lønnskontoen og det beklager vi, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

I Sykehuspartner deltok 78,35 prosent av EL og IT Forbundets medlemmer i uravstemningen og av disse stemte 96,05 prosent ja. Også i Helse Nord IKT HF og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF ble det ja i uravstemningen. I Helse Vest IKT AS er forhandlingene fortsatt ikke ferdige.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.