ITUC-protest mot Qatar

Publisert: 27.11.14

– innholdet kan være utdatert

Rundt 800, i hovedsak bygningsarbeidere, har de siste dager streiket mot lav lønn og tøffe arbeidsforhold.

Migrasjonsarbeidere er viktig arbeidskraft for å bygge arenaer og infrastruktur til kommende VM i fotball og friidrett. De hentes inn og ”ansettes” i to underleverandørselskaper: Qatar Freelance Trading og Qatar Middel East Company.

FIFA og IAAF bør skamme seg

Utad ser denne arbeidsinnvandringen uskyldig ut, men baksiden er det rene slaveriet, hevder Sharan Burrow og mener at FIFA og IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet) bør skamme seg for sitt samarbeid med diktaturstater som Qatar.

Lyver og bedrar

Arbeiderne signerer kontrakter før de drar til Qatar. Ved ankomsten fratas de pass og kontrakten rives i stykker. Deretter tvinges de til å arbeide for ei lønn som er en tredel lavere enn det som ble lovet. De generelle arbeidsforholdene er også meget vanskelige.

Streik ulovlig

Streik er ulovlig i Qatar og 100 av dem som streiket returneres til hjemland som Nepal, India, Sri Lanka og Bangladesh. Vitner har fortalt at politiet banket opp arbeiderne med plastrør under arrestasjonene. ITUC (den internasjonale faglige samorganisasjon) antar at de arresterte ble sent til et beryktet interneringssenter der arbeidsinnvandrere ofte holdes i fullstendig isolasjon før utvisning.

Forarget på arbeidsgivergruppen

– Slik fungerer det i enkelte land uten streikerett. Det er meget problematisk at arbeidsgivergruppen i ILO forsøker å undergrave denne streikeretten. Verden trenger arbeidstakerrettigheter for unngå at arbeidere ikke utnyttes og utsettes for overgrep, påpeker Burrow.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.