IT-satsingen fortsetter

Publisert: 27.06.19

– innholdet kan være utdatert

De tre siste årene har EL og IT Forbundet gjennomført en verveoffensiv i IT-bransjen gjennom LOs serviceprosjekt. Resultatet er 899 nye medlemmer og tariffavtale i tre nye bedrifter.

Det tilsvarer nesten en fjerdedel av prosjektets totale resultat i LO. En av erfaringene fra prosjektet er at IT-bransjen har mange av de samme utfordringene som vi ser i andre bransjer: lønn, manglende medbestemmelse, dårlig jobbsikkerhet og press på arbeidsvilkår.

Prosjektet avsluttes, men vi jobber videre med IT-bransjen

Verving er fortsatt et prioritert område for EL og IT Forbundet. I tillegg skal forbundet være en tydelig aktør og debattant på IKT-området, og en pådriver for at teknologisk utvikling skal være til fellesskapets beste. 

EL og IT Forbundets landsmøte vedtok nytt handlingsprogrammet for perioden 2019-2023. Det inneholder mye om IKT, blant annet et eget kapitel med tittelen «Digitalisering ‐ organisering av fremtidens arbeidere».

Det peker blant annet på at digitalisering, kunstig intelligens og teknologisk utvikling gir oss fantastiske muligheter som må benyttes, samtidig som det skaper noen utfordringer som må løses. Utfordringene handler blant annet om etikk, personvern, digital sårbarhet og behov for etter- og videreutdanning. Dette er viktige områder som EL og IT Forbundet skal jobbe med framover.

Geir Aasen, som var EL og IT Forbundets prosjektsekretær på serviceprosjektet, sier dette om erfaringene fra arbeidet:

– Verveaktivitet og tilstedeværelse gir resultater, også på IKT-området. Det krever tid og ressurser for å få det til, men bør prioriteres i forbundet – på alle nivåer, sier forbundssekretær Geir Aasen som deltok i prosjektet.

Aasen påpeker også at det er viktig at de nye medlemmene blir møtt av gode medlemstilbud, og at det kan være alt fra sosiale tilstelninger til mer faglige tilbud.

Nye, regionale satsinger

IT-prosjektet var en del av LOs serviceprosjekt hvor LO og forbundene satset tungt for å øke organiseringen i servicesektoren. I dag er prosjektet formelt avsluttet, men allerede for 2020 setter LO av 14 millioner kroner til nye satsinger. Men nå overleveres stafettpinnen til LO-regionene.

Tanken er at forbundene og regionrådene skal utarbeide sine egne lokale prosjekter, og at de kan søke økonomisk støtte fra LO sentralt, for eksempel til frikjøp av tillitsvalgte.

Relevante artikler

Tidligere forbundsleder og tidligere distriktssekretær i Vestfold og Telemark ble hedret på kameratkvelden under landstariffkonferansen i Sandefjord onsdag kveld.
Avvikende åpningstider i mars og april 2022
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.