Innledninger om økte forskjeller

Publisert: 10.11.15

– innholdet kan være utdatert

Roger Bjørnstad er økonom og arbeider ved Senter for lønnsdannelse. Han forklarte sammenhenger og konsekvenser for ulike type økonomisk politikk og etablerte ordninger. Bjørnstad var innom devaluering, lønn, skattepolitikk og forbruk, samt frontfag, trepartssamarbeid, statsbudsjett som modeller for å håndtere sysselsetting, økonomisk krise og omstilling.

Roger Bjørnstad, forbundssekretær Reidunn Wahl og Arild Mortensen

Bjørnstad var innom en skattekuttpolitikk som ikke fører til det politikerne ønsker: nvesteringer i næring og bedrifter og med arbeidsplasser i den andre enden. I stedet bruker dem som får mest igjen for skattekut, pengene til eiendom, bolige, aksjer og finansbransjen. Det skaper minimalt med arbeidsplasser og sirkulasjon av penger og forbruk.

Hva skal fagbevegelsen gjøre?

Innleder Roy Pedersen, leder av LO i Oslo, gikk rett på utviklingen av arbeidsmarkedet og de økte forskjellene i Norge. Han påpekte at mye skyldes regjeringens politikk med endringer i arbeidsmiljøloven, endrede trygderettigheter mm og kutt i statens inntekter (skatt/avgifter) som sørger for en fungerende velferdsstat. 

– Dette skaper, og har allerede skapt, økte forskjeller i Norge. Jeg spør nå hvor fagbevegelsen står i diskusjonen om skattelette og økte klasseskiller?

– Det er et tankekors at profitten innen byggebransjen har økt samtidig som lønninger og produktivitet har gått ned, sa Roy Pedersen, som advarte mot svekkelse av fagbevegelsen og ønske om at fagbevegelsen skaper bredere allianser.

Overvåking mandag kveld

Professor ved UiO, Dag Wiese Schartum, avsluttet første konferansedag i går ettermiddag med en innledning om overvåking og registreirng av data om arbeidstakere – hvor og hvordan sette grensen.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.