Ingen pensjonsavklaring

- innholdet kan være utdatert

Tjenestepensjon var ett av de vanskeligste temaene under årets forhandlinger i frontfaget. Det endte med enighet om utredning av ny pensjonsordning i regi av regjeringen og i samarbeid med partene i arbeidslivet. Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, mener det betyr at pensjonspørsmålet fortsatt er helt åpent.

– Det er lagt opp til en brei utredning som tar for seg mange sider av pensjonsspørsmålet, blant annet pensjon ved jobbskifte, rett til tjenestepensjon fra første krone og behovet for eventuelle lovendringer. I realiteten er det enda en utsettelse av en pensjonskamp vi vet vi må ta på et tidspunkt. Nå bør LO bruke den neste kongressen til å samle seg i pensjonsspørsmålet. Det vil gi medlemmene det beste sluttresultatet, sier Andersen.

Partene ble enige om at det blir ikke gitt noe generelt tillegg, men et lønnstillegg på kr 2,- for Teko-delen. Rammen for oppgjøret er anslått til 2,4 prosent. I tillegg har regjeringen forpliktet seg til å foreslå for Stortinget at permitteringstiden utvides fra 30 til 52 uker i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016. Det har lenge vært et krav fra en så å si samlet arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og blir positivt mottatt av EL og IT.