IKT-forhandlingene med NHO i gang

Publisert: 24.05.16

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet krever blant annet at kjøpekraften opprettholdes, og at det innføres minstelønn for alle grupper på avtalen. I dag inneholder avtalen bestemmelser om minstelønn kun for de med betegnelsen operatør.

– Etterspørselen etter IKT-tjenester er høy, samtidig som det er mangel på arbeidskraft med riktig kompetanse. Det er en situasjon som øker faren for sosial dumping, og det må vi ta på alvor. Derfor er sterkere bestemmelser om minstelønn for alle grupper på avtalen et viktig krav for oss, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for El og IT Forbundet.

Et annet viktig krav for EL og IT er bedre regler for virksomhetenes opplysninger om lønnsutviklingen for de ansatte. Fristen for enighet er 25.mai.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.