IKT-avtale gjort gjeldende

- innholdet kan være utdatert

Overenskomsten er gjort gjeldende etter at partene ble enige i mekling tidligere i oktober.