Hovedoppgjøret 2020: Energiavtale 1 med KS Bedrift/Samfunnsbedriftene

Status: Forhandlinger fra 06. til 07. oktober

Energiavtale I - Hovedtariffavtalen for energiselskaper og datterselskaper med medlemskap i KS Bedrift inngått mellom KS Bedrift/Samfunnsbedriftene og EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat.

Resultat: Ikke klart.

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Hovedavtalen LO-KS

Hovedavtalen gjelder mellom Kommunenes Sentralforbund og den enkelte...

Energiavtalen

Energiavtale I - Hovedtariffavtalen for energiselskaper og datterselskaper med medlemskap...

Aktuelt

Tariff 2020

Enighet i overenskomst for heisfaget

Tariff 2020

Heis-forhandlingene i gang

Tariff 2020

Enighet i LOK-meklingen

Tariff 2020

LOK-mekling på overtid

Tariff 2020

Mekling i gang på LOK-en