Heismontørene streiker for tariffavtale i Orona

Publisert: 11.05.18

– innholdet kan være utdatert

Heismontørenes Fagforening (HMF) nektes tariffavtale i Orona Norway AS. Mandag 14. mai gikk medlemmene i bedriften ut i streik.

HMF har krevd tariffavtale i over et år. Til tross for utallige møter og mekling, så har ikke bedriften gått med på kravet.

Bakgrunn for HMFs krav er blant annet ønsket om:

  • Avtalefestet pensjon
  • Stans i ulovlig heisarbeid i bedriften
  • Ryddige innleiebestemmelser
  • En plan for opplæring av medlemmer i HMF med mål å utdanne disse til heismontører

Det er 19 medlemmer som er ute i streik, hvor av to innmeldte etter at streiken først ble varslet.

HMF kjemper for et seriøst arbeidsliv

Tariffavtaler er et viktig middel i kampen for gode arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom bedrifter. EL og IT Forbundet mener streiken er en kamp for både heisbransjen og hele fagbevegelsen.

De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på medarbeidere som ønsker være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Orona er det eneste internasjonale heiskonsernet i Norge som ikke har tariffavtale.

Orona hevder de har en gyldig husavtale og at den løper videre, selv etter utløpsdatoen. HMF ønsker å innføre Heisoverenskomsten. 

HMF er en landsomfattende fagforening tilsluttet EL og IT Forbundet.

Massiv støtte til streiken

Støtte erklæringene til de streikende strømmer:

Østfold Handel og Kontor, Fagforbundet Bergen, Fagforbundet Helse, sosial og velferd, journalistene i streik, Rørleggernes fagforening i Oslo, LO Namsos og Omegn, Fagforbundet i Trøndelag, Revolusjon IMT, Lokomotivpersonalets forening, ungdomsutvalget i Norsk Transportarbeiderforbund, bedriftsklubben Keafer Energy, ungdomsutvalget i Fagforbundet Buss og sporveisarbeiderne, Norsk Journalistlag, LO Trondheim, klubben i Rønning Elektro AS, Industri Energi, NTL UiO, Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske forening, SAFE, LO i Oslo, Norsk Lokomotivmannsforbund, Transportarbeiderklubben DHL Supply Chain Vestby, LO Asker og Bærum, Bravida Montørklubb Oslo, Industri All Global Union, tyske heismontører i OTIS, Dansk El-forbund, ETU Australia, (elektrikerforbund),  Dublin No. 8 (elektrobransjen tilknyttet Connect Trade Union i Irland, Waterford No. 2 tilknyttet Connect Trade Union, Chilenske heismontører, Connect Trade Union, Irland, spanske heismontører i Thyssenkrupp-selskaper, IMU-Institut GmbH Stuttgart (tverrfaglig arbeidsforskningsinstitutt), Unite (Storbritannias største fagforening), klubben i Kone UK (lift and escalator branch), Rogaland Transportarbeiderforening, Rød ungdom, Schindler Sverige, BWI (Internasjonalen for bygningsarbeidere), Schindler Slovakia, Facts for Working people, brannmenn i UK, Connect trade union i Irland, Jonas Walin i Svensk Elforbund, CCOO i Spania, ARGE AUFZUG i Østerrike, Connect trade union nr. 3 i Irland, Svensk Elforbund, Islandsk Elforbund, Crossrail UK, IndustriAll, Otis i Tyskland, ETU Australia, GMBH Tyskland, ACV-CSC Metea (Heismontører i Belgia), finske KONE-arbeidere, Norsk Tjenestemannslag (NTL), Handel og Kontor i Norge, Norsk Transportarbeiderforbund, Fellesforbundet avd. 54 Gjøvik Jern og Metall, klubben i Relacom, Fagforbundet teknisk fagforening Trondheim, UNIA i Sveits (Industriarbeiderne), Finnish Industrial Union, PRO-GE (Austrian maufacturing union), Ungdomsutvalget i EL og IT Distrikt Rogaland, Trade Union Section CCOO/Spanias største fagorganisasjon, International Union of Elevator Constructors (IUEC), SIESI CGTP Portugal, Utdanningsforbundet i Finnmark, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, ELog IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus, Montørklubben Heis1 Tromsø, EL og IT Forbundet Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane, EL  og IT Forbundets ungdomskonferanse, LO i Stavanger, LO i Sør-Gudbrandsdalen, Otis i Portugal, EL og IT ungdomskonferansen,

Heismontørenes Fagforeninga: foreninga@heis.no

EL og IT Forbundet: firmapost@elogit.no

Mer om streiken

Fanemarking: Brei og kraftfull støtte til heismontørene

Les mer på HMFs nettsider

Støtt heismontørenes krav

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.