Han får ansvaret for utdanningsfondet til elektrikerne

- innholdet kan være utdatert

Geir Ove Kulseth (36) har nå startet i jobben som forbundssekretær ved EL og ITs forbundskontor i Oslo.

Han får blant annet ansvaret for oppfølging av ELBUS-ordningen. Det er en samarbeidsordning mellom forbundet og Nelfo om kompetanse i elektrobransjen. Ordningen finansieres av bedrifter på Landsoverenstkomsten for elektrofagene (LOK), og EL og ITs medlemmer på avtalen kan søke om støtte til etter- og videreutdanning.

Elektrobransjen er i enorm utvikling, og digitalisering og nye løsninger skaper behov for ny kompetanse.

– En elektriker er aldri ferdig utlært, og behovet for videreutdanning kommer bare til å bli større framover. Vi har mange medlemmer på LOK, og på sikt må vi få flest mulig elektrikere til å gjennomføre oppdateringskurs. Vi må få gjennomført kurs over hele landet, sier Geir Ove.

Geir Ove er fra Trondheim, er utdannet elektriker og hadde sin læretid i elektrofirmaet Fjeldseth AS. Allerede i 2004 fikk han oppgaver som tillitsvalgt gjennom distriktets ungdomsutvalg. Han ble ansatt som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag i 2013.  

Her kan du lese mer om Elbus-ordningen.