Greie tillegg i Spekter, bistand i Sykehuspartner og LHL, mekling i område 10

Publisert: 06.05.19

– innholdet kan være utdatert

Forbundets avtaler i Spekter omfatter både konsern med flere bedrifter og enkeltbedrifter med få ansatte. Da fristen for å be om bistand utløp fredag 3. mai, var det oppnådd enighet på avtalene med Norsk Helsenett, Statnett, Broadnet, Hålogaland Kraft, Relacom og Helse Vest IKT AS.

Bedriftene har ulike økonomiske utgangspunkt og resultatene varierer. Noen medlemmer får mindre og noen medlemmer får mer, men de fleste avtalene gir medlemmer et samlet tillegg på mellom 14 000 og 20 000 kroner. Resultatene av B-delsforhandlingene sendes nå til de sentrale parter som avslutter forhandlingene om overenskomst.

Fortsatt forhandlinger
På Helse Nord IKT og Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett fortsetter forhandlingene i uke 19.

Bistand
På avtalen med LHL avholdes bistandsforhandlinger hvor også LO Stat tiltrer forhandlingene tirsdag 7. mai og på Sykehuspartner den 9. mai.

Mekling i område 10
Det er Riksmekleren selv – Mats Wilhelm Ruland – som skal forestå meklingen på Spekter område 10 (Helseforetak med sykehussenger) den 27. og 28. mai. Meklingsfristen utløper 28. mai kl 24.00.

– For oss er kravet om pensjon fra første krone et viktig krav. Arbeidsgiversiden vil beholde en grense på minst 20 prosent stilling for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen, sier forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Reidunn Wahl.

LO har om lag 25 000 medlemmer i sykehusene fordelt på fire forbund – Fagforbundet, FO, Creo og EL og IT Forbundet.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.