Gratulerer med dagen!

- innholdet kan være utdatert

1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag. Over hele landet samles fagbevegelsen for å feire sin stolte historie og for å markere sine kampsaker.

Det er en festdag, hvor vi feirer det vi har oppnådd: Gode lønninger og små forskjeller. Høy yrkesdeltakelse, en sterk velferdsstat og utdanningsmuligheter for alle. Samtidig er det en dag hvor vi forsvarer det vi har oppnådd og markerer nye kampsaker.

Årets parole er «Trygt arbeidsliv for alle»Alle arbeidstakere skal ha et solid vern, uavhengig av kontrakts- og driftsform. EL og IT jobber for at innleie av arbeidskraft fra bemanningsselskaper forbys. Faste jobber er nødvendig for å skape omstillingsvilje, og for at folk skal leve trygge og gode liv, med blant annet mulighet for boliglån. Vi må ha en arbeidsmiljølov som hindrer 0-timerskontrakter, gir reell og forutsigbar arbeidstid og lønn og gir kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie.

EL og IT Forbundet vil ha et arbeidsliv som fremmer kompetanse, læring og utvikling hos de ansatte. Det trengs en kompetansereform i arbeidslivet der også det offentlige bidrar. Den må utvikles i samarbeid mellom partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene. 

1. mai-aksjonen: Vi står sammen mot ulikhetEtt av tre land som det rettes søkelys på i årets aksjon er Honduras, som EL og IT Forbundet har hatt et nært forhold til gjennom flere år. Til Honduras gis det støtte til aktivister som kjemper for demokrati og respekt for menneskerettigheter i et land hvor myndighetene motarbeider dette. Landarbeidere i Sør-Afrika får penger til deres kamp for å få lov til å organisere seg i fagforeninger, og til slumboere som slåss for bedre hus, rettigheter til land, kommunale tjenester og mot korrupsjon. Kvinne- og ungdomsorganisasjoner i Palestina får støtte for å få rettigheter og mulighet for deltakelse i egne organisasjoner og samfunn.

Hør LO-lederen tale streamesLO-leder Hans-Christian Gabrielsen er hovedtaler når LO i Oslo arrangerer 1. mai arrangement på Youngstorget. Talen sende på LOs hjemmesider og på LOs Facebook-side. I følge programmet går LO-lederen på talerstolen i Oslo kl. 12.25. Sendingen starter kl. 12.15 med Oslo Sosialistiske kor og deretter appell ved byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet holder taler på Karmøy og i Haugesund og Sauda.

Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trondeim, skal holde appell i Mosjøen.