Genèveskolen : Lær om globalisering, anstendige arbeidsforhold og sosial rettferdighet

Publisert: 24.10.19

– innholdet kan være utdatert

Genèveskolen, eller Nordisk folkehøgskole i Genève, skal bidra til å øke kunnskap om globalisering og internasjonalisering innen nordiske og internasjonale fagorganisasjoner.

Deltakerne følger ILO-konferansen om arbeidslivsspørsmål i Genève. Målet med oppholdet er å øke samarbeidet og forståelsen for:

  • det nordiske samarbeidet og fremme språkforståelsen i Norden
  • øke kunnskapen om ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ) og andre internasjonale organisasjoner
  • øke kunnskapen om globalisering og internasjonalisering
  • stimulere til fagforeningsaktivitet nasjonalt og internasjonalt

Under Genève-oppholdet har kursdeltakerne en unik mulighet til å være observatør under ILO-konferansen, og får anledning til å følge forhandlingene i konferansens komiteer. Dessuten møter du andre aktive representanter for fagforeninger og sosiale bevegelser fra hele Norden. Her lærer du om hvilke muligheter fagbevegelsen og andre folkebevegelser har til å øve innflytelse i en globalisert verden.

Alle tillitsvalgte i EL og IT Forbundet kan søke om å delta.

Søknadsfristen er 8. desember via nettsiden til AOF

Informasjon om kurset (tid/sted) på AOFs nettside, eller kontakt forbundssekretær Kai Christoffersen: kai.christoffersen@elogit.no

Om ILO

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet. ILO jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over ved å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale arbeidsstandarder.

  • FNs vaktbikkje i arbeidslivet
  • Hovedmålsetting er anstendig arbeid for alle
  • Mandatet til ILO er å arbeide for sosial rettferdighet gjennom full sysselsetting og anstendige arbeidsforhold.
  • Sammensatt som en trepartsorganisasjon, med likeverdige representanter for regjerninger, arbeidstakere og arbeidsgivere – en unik struktur innen FN-systemet
  • Opprettet i 1919 og innlemmet i FN-systemet i 1946 som særorganisasjon for arbeidslivsspørsmål
  • 187 medlemsland

Relevante artikler

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.