Går for samordnet oppgjør

Publisert: 02.12.15

– innholdet kan være utdatert

Forutsetningen for et samordnet oppgjør er at kravet innebærer brede tjenestepensjonsordninger med

  • forhandlingsrett
  • oppsparing fra første krone
  • uten 12 måneders karenstid
  • innskuddsordninger med minimum fem prosent innskudd
  • at det legges til rette for hyridordninger
Bakgrunnen

Forbundets landstariffkonferanser har satt pensjon høyt påI ti dagsorden. Følgene av pensjonsreformen, sammen med dårlige tjenestepensjonsordninger og underregulering av løpende pensjoner, tegner et dystert framtidsbilde.

I tillegg har (selv om det ikke er direkte relevant for tariffoppgjøret i 2016), dagens AFP-ordning i privat sektor store svakheter. AFP-regelverket må endres slik at de som uforskyldt blir skjøvet ut av ordningen beholder sine opptjente rettigheter. Det må også etableres ett livsvarig tillegg for dem som må gå av med pensjon før fylte 67 år.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.