Går for samordnet oppgjør

- innholdet kan være utdatert

Forutsetningen for et samordnet oppgjør er at kravet innebærer brede tjenestepensjonsordninger medBakgrunnenForbundets landstariffkonferanser har satt pensjon høyt påI ti dagsorden. Følgene av pensjonsreformen, sammen med dårlige tjenestepensjonsordninger og underregulering av løpende pensjoner, tegner et dystert framtidsbilde.

I tillegg har (selv om det ikke er direkte relevant for tariffoppgjøret i 2016), dagens AFP-ordning i privat sektor store svakheter. AFP-regelverket må endres slik at de som uforskyldt blir skjøvet ut av ordningen beholder sine opptjente rettigheter. Det må også etableres ett livsvarig tillegg for dem som må gå av med pensjon før fylte 67 år.