Fri på fredager?

Publisert: 07.04.21

EL og IT Forbundet vil gjennomføre en debatt om arbeidstid.

– Det er laget et elektronisk debatthefte med tekster og spørsmål som distriktene kan benytte på den måten de finner mest hensiktsmessig. I klubber og fagforeninger kan det være helt andre spørsmål om arbeidstid enn de som står i heftet som medlemmene finner det interessant å diskutere, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Forhandlingsavdelingen ønsker imidlertid en kort tilbakemelding fra distriktene på hvordan debatten har vært og om det er noen synspunkter det er stor oppslutning om. En slik tilbakemelding kan sendes forbundskontoret på e-post til firmapost@elogit.no merket «Svar debatt arbeidstid» innen 1. september. Det er også produsert et lite opplag av debattheftet i papir, dersom noen distrikter trenger dette til møter eller studiesirkler.

Som del av debatten om arbeidstid, vil medlemmer i distriktene Vestland, Finnmark og Oslo/Akershus bli spurt om å delta i en spørreundersøkelse om arbeidstid. Denne vil foregå med kort svarfrist i april.
En kort oppsummering av distriktenes tilbakemeldinger og resultatet av spørreundersøkelsen er tenkt ferdigstilt før den første landstariffkonferansen starter.

– I Spania flagger regjeringen prøveprosjekt med 32 timers uke og fri på fredager med full lønnskompensasjon. Diskusjonen om arbeidsdagens lengde pågår i mange land, sier Wahl.

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.