Første milepæl nådd i IKT-prosjektet

- innholdet kan være utdatert

– 50 nye medlemmer i løpet av kort tid viser at mange ønsker å være organisert, men at de trenger starthjelp og oppfølging for å få i gang en klubb. Nye medlemmer er et uttrykk for at vi lykkes, sier Geir Aasen, forbundets prosjektsekretær.

Være proaktivHan mener at det er viktig å være proaktiv og ta tak i bedrifter hvor forbundet allerede har én eller flere medlemmer.

– Jeg har kontaktet «enslige» medlemmer i bedrifter for å høre om deres utfordringer på arbeidsplassen, og jeg har vært på besøk, sier Geir Aasen.

Målet er å følge opp kontakten og gjenta besøkene.

Viktig med synliggjøring– På mange steder er vi verken kjent med ansatte eller bedriften, og da må vi komme tilbake flere ganger innenfor en relativ kort tid. Vi må gjøre oss synlig for potensielle medlemmer for å bli husket og bli en «snakkis» i pauser og lunsjer. Når ansatte først begynner å snakke sammen om det å være fagorganisert, er det lettere for folk å komme og snakke med meg når jeg kommer tilbake igjen, sier Geir, som påpeker viktigheten av å være organisert.

Forklare fordelene ved organiseringMange som kontaktes får en bedre forståelse av hva en tariffavtale inneholder og hvordan den kan hjelpe de ansatte. Ved å nevne at den sikrer de ansatte innflytelse, bidrar til riktig lønnsutvikling, kan forebygge konflikter og er med på å regulere arbeidslivet på en god måte, er det mange som ser fordelene og ønsker å være med på aktivitetene som forbundet planlegger.

– Det hjelper også at mange får vite om den juridiske bistanden som forbundet kan gi ved behov i tariff- og arbeidsrettslig karakter og at vi samarbeider med distrikt Oslo/Akershus så de ikke står aleine etter at jeg er ferdig med vervinga, avslutter Geir.