Fornyet allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

- innholdet kan være utdatert

Forbundet er fornøyd med at Tariffnemnda viderefører allmenngjøringen fra 2015.

Det bidrar til å demme opp for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Begge er trusler mot velferdsstaten og de verdier fagbevegelsen bygger på. Allmenngjøring er også viktig for å ha like konkurranse mellom norske og utenlandske bedrifter innen elektrobransjen.