Forbundslederen besøkte Get-klubben

- innholdet kan være utdatert

Forbundet har fått kritikk for manglende satsing på IKT-bransjen. Det er en kritikk forbundsleder Jan Olav Andersen tar på alvor.

– En slik kritikk tar vi alvorlig og vi er i gang med flere tiltak for å gjøre endringer.  Jeg har et mål om å besøke minst 1 IKT-bedrift i måneden, sier Andersen,

og legger til:

– Vi ønsker å formidle viktigheten av å være organisert, å ha et fellesskap. Det gjør vi best ved å møte dem som berøres av endringer; ansatte, medlemmer, tillitsvalgte, direkte på arbeidsplasser og gjerne på klubbmøter, sier Andersen.