Statnett

Organiserer våre medlemmer innen Statnett. Gjeldende avtale er Overenskomst for Statnett i Spekter-området.

Tillitsvalgt
Steinar Jøråndstad
Tlf.: +47 900 32 722
E-post:steinar.jorandstad@statnett.no

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.