Statkraft

Den landsdekkende klubben organiserer våre medlemmer i Statkraft. Gjeldende avtale er Energioverenskomsten Energi Norge.

Tillitsvalgt
Arne Einungbrekke
Tlf.: +47 970 31 541
E-post: arne.einungbrekke@statkraft.no

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.