Nkom

Organiserer våre medlemmer i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gjeldende avtale er Hovedtariffavtalen i Staten.

Tillitsvalgt
Ole-Stein Kopperud
Tlf.: +47 61 25 53 89 (privat)
E-post: ole@nkom.no

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.