Heismontørenes Fagforening

Denne landsdekkende fagforeningen organiserer medlemmer innen heisbransjen på tvers av alle forbundets distrikter.

Besøks- og postadresse:
Østre Aker vei 24
0581 Oslo

Telefon: 22 17 45 50

E-post: foreninga@heis.no
Hjemmeside: www.heis.no

Kontakt

Markus Hansen
Leder, Heismontørenes Fagforening
Telefon: +47 469 13 040
Erik Eikedalen
Organisasjonssekretær, Heismontørenes Fagforening
Telefon: +47 472 30 599

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.